İŞ GARANTİLİ MESLEK KURSLARI

Artan imkanlarla beraber son dönemlerde artık insanlar daha fazlasını hayal etmekte. Öyle ki eskiden büyük bir işsizlik bulunmaktaydı. Ancak günümüzde iş garantili kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyoruz hemde iş sahibi de oluyoruz. Tabi ki kurslar bu imkanı sağlamamakta. Edinilen meslekler doğrultusunda iyi bir gelecek planı ile kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Yada edinilen meslek ile ilgili alanınızda en iyi firmalarda çalışma imkanınız bulunmakta. Bu avantajları size sunan iş garantili kurslardır. 

Meslek Edindirme Kursları

Tüm mesleklerde iş gücü piyasasının ihtiyacı dahilinde işsizlerin niteliklerinin gelişmesi adına istihdam edebilirliklerini artırmak amacıyla yer alan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Meslek eğitim kurslarında iş garantili olanlara katılım sağlayan bireylerin en az %50'si en az 20 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmalıdır.

Meslek Eğitim Kurslarında Aranılan Şartlar

  •  Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
  • 15 yaşını tamamlamış olmak,
  • Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,
  • İşverenin aradığı özel şartları taşımak,
  • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
  • Emekli olmamak.

 Kurs bitiminde ve eğitimlere katılımlarda istihdam edilmelerine karşılık herhangi bir engelin bulunmadığı ve il müdürlüğünce uygun görülen açık öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri de kurslara kayıt yaptırabilirler. 

Ayrıca kurslarda devam zorunluluğu bulunmakta.  Mazereti bulunan kursiyerlere veya öğretmenlere yönetici tarafından izin verilir. Ancak bu izinlerinde 5 günlük sağlık izninin dışında hangi nedenle olursa olsun kurs süresinin 1/10'unu aşmaması gereklidir. Aksi halde kurs ile ilişikleri kesilmektedir.

 Meslek Eğitim Kurslarının Süresi

En az kurslar 160 fiili günü kapsar. Günlük en az 5, en fazla da 8 saat olmak üzere haftada 6 günü geçmeyecek üzere en az 30 ve en fazlada 40 saat şeklinde yer alır. Milli, dini bayramlar ve resmi tatil günlerinde eğitim gerçekleşmez. Bu sürelerde toplam eğitim gününe dahil edilmemektedir.